fbpx

Marketingový model SEE-THINK-DO-CARE

Zákazník sa počas nákupu nachádza v rôznych štádiách, zistite ako s nimi efektívne komunikovať počas každého štádia tohto modelu.

Intenzívny marketing alebo pochopenie spotrebiteľského zámeru, ktorý vyvoláva vyhľadávanie, je koncept marketingového modelu Avinasha Kaushika – See, Think, Do, Care. Kaushik je digitálny marketingový evangelista v Googli a jednoznačne jedným z najznámejších marketingových analytikov na svete.

Čo je marketingový model SEE-THINK-DO-CARE?

Tento marketingový model je jednoduchý, ale výkonný business framework navrhnutý pre optimálnu efektivitu a maximálny dopad. Ako tvrdí sám Kaushik tento model je navrhnutý tak, aby pomáhal firmám zavádzať rýchlo nové inovácie. Nejde však len o inovácie, ale je možné ho aplikovať aj pri marketingových stratégiách, kampaniach a ďalších aktivitách.

Dnešný online marketing je už tak komplikovaný a sofistikovaný, že samotná konverzia je len časťou väčšieho celku. To čo je pred samotnou konverziou je už rovnako dôležité ako konverzia, ktorú vykoná váš zákazník. V dnešnej dobe sa všetky tieto kroky vzájomne prepájajú a podporujú. Hovoríme o nákupných fázach.

Nákupné fázy podľa modelu SEE-THINK-DO-CARE má svoje typické 4 fázy:

1, SEE – Táto fáza je typická komunikáciou na širšie cieľové publikum, kedy títo ľudia vašu značku či produkt vôbec nemusia poznať.

2, THINK – V tejto fáze je vaša značka či produkt vystavovaný porovnávaniu a premýšľaniu zo strany zákazníka. Ľudia už vašu značku/produkt poznajú a získavajú si bližšie informácie.

3, DO – Túto fázu chce dosiahnuť každý, dochádza v nej k želanej konverzii. V tejto fáze modelu komunikujete už s úzkou cieľovou skupinou.

4, CARE – Nákupom či vyplnením dotazníku (konverziou) by sa komunikácia medzi vami a zákazníkmi končiť nemala. Práve v tejto fáze môžete získavať verných zákazníkov a zvyšovať budúcu retenciu. V tejto fáze komunikujete s už existujúcim zákazníkom.

Prečo je tento model lepší než tie ostatné?

Kaushik tvrdí, že množstvo komunikácie sa sústreďuje len na fázu DO. Pritom existuje veľa príležitosti osloviť zákazníka na jeho ceste oveľa skôr.

Jednou z možností sú aj bannerové reklamy. Ak cielime na širšie publikum iba na základe geografických a psychografických špecifikácií, žiadne CTA prvky typu “Nakupujte teraz” nám nepomôžu. Namiesto toho by mali značky svoje stratégie pomocou týchto foriem sústrediť na fázy SEE a THINK.

Väčšina značiek to chápe, avšak chceli by tieto výsledky dosiahnuť zadarmo. Čo sa týka mediálneho spendu, ten je pre tieto prvé dve fázy vo väčšine prípadov nulový. Väčšina budgetu je sústredená na fázu DO. Treba si však uvedomiť, že čím skôr začnete s potenciálnym zákazníkom komunikovať, tým skôr sa potenciálny zákazník stotožní s vašou značkou.

Je oveľa lacnejšie oslovovať zákazníka vo fáze SEE pre dané kľúčové slovo ako až priamo vo fáze DO. Dostaňte sa k zákazníkovi už v prvých fázach a komunikujte efektívne. Ak začnete komunikovať na začiatku tohto tunela so širším cieľovým publikom, máte väčšiu šancu vybudovať si značku do pozície autority oproti konkurencii.

Začnite premýšľať pri tvorbe stratégií či kampaní už na to, kde osloviť potenciálnych zákazníkov, keď riešia svoje problémy, uvažujú o kúpe. Skúste uvažovať o pomoci zákazníkovi a posúvajte vašu značku vpredu, namiesto tvrdých predajných taktík, ktoré budú zákazníka iba obťažovať vo fáze kedy bude chcieť vykonať konverziu.

Ako ste z článku určite pochopili, tento model je zameraný najmä na cieľovú skupinu a vedie ju stále ku konverzii. Hovorí však najmä o tom aby sme sa nesústredili iba na predaj, ale aj na budovanie samotného vzťahu s publikom (našimi budúcimi zákazníkmi) a budovanie autority samotnej značky. Všetky tieto kroky pomôžu k tomu aby ste získavali namiesto jednorázových kupcov, lojálnych a vracajúcich sa zákazníkov

Ak potrebujete pomôcť s vytvorením efektívnych marketingových stratégií alebo kampaní, napíšte nám a môže začať pracovať na nových efektívnejších kampaniach.

Pusťme sa do práce

Nešetrite slovami!

Čím viac budeme vedieť, tým skôr prídeme s efektívnym riešením a pustíme sa do nového spoločného projektu.

Share This