Prezentačná web stránka

Získate kvalitnú web stránku, ktorá Vás predstaví Vašom budúcim zákazníkom.

Čo očakávať od prezentačnej web stránky?

 

Prezentačný web je jednoduchá webová stránka, ktorá má potenciálnym klientom predstaviť bližšie Vašu spoločnosť. Pozostáva z niekoľkých podstránok, ktoré sú zamerané na predstavenie spoločnosti, jej históriu a vývoj. Podstatnou časťou sú Vaše služby a teda to s čím dokážete pomôcť budúcim zákazníkom a naplniť ich potreby alebo vyriešiť ich problémy.

Klienti, ktorý Vás nepoznajú určite ocenia podstránku s referenciami, ktorá im priblíži Vašu prácu či už sú to slovné odporúčania od predošlých zákazníkov alebo vizuálne stvárnenie dokončenej práce, ideálne aj výsledky, ktoré ste im priniesli. Celý web by mal mať vhodne nastavenú štruktúru, ktorá privedie návštevníkov, k vykonania požadovanej akcie a to je vo väčšine prípadov kontaktovanie Vašej spoločnosti. Ciele sú však vždy individuálne vzhľadom na potreby každej spoločnosti.

Pred začiatkom návrhu Vašej novej prezentačnej stránky si spolu sadneme, prejdeme si Vaše potreby a ciele. Zhodnotíme si spolu Vašu konkurenciu, ako komunikuje, aké farby využíva a na druhej strany ako ste budovali svoju značku doteraz. Tieto Informácie sú dôležité nie len pri budovaní štruktúry webu ale aj aby sa zachovala vizuálna konzistencia pri komunikácii vašej značky. Sú však aj prípady, kedy meníte svoju značku a celkovú komunikáciu smerom k zákazníkovi. Všetky potrebné informácie si prejdeme spoločne a na konci dostanete svoju novú reprezentatívnu web stránku.