Marketingová komunikácia

Nikdy v histórií ľudstva nebolo toľko komunikačných kanálov ako v dnešnej dobe. Viete ktorý je ten správny pre Vás?

Ako komunikovať správne vzhľadom na Vašu cieľovú skupinu?

 

Komunikácia na sociálnych sieťach, správne napísané texty na Vašich nových web stránkach, veľkosť písmen na plagáte alebo farebnosť letáku vo vašej predajni. V dnešnej dobe je množstvo ciest ako osloviť svojich budúcich zákazníkov. Nie vždy sa však vyberú tie správne komunikačné kanály, formáty alebo „len obyčajná“ farba pozadia na plagáte.

Nastavenie tej správnej komunikácie vzhľadom na publikom, ktoré chcete osloviť je jednou z prvých vecí, ktoré je nutné si ujasniť. Niekedy sa to robí podvedome a komunikácia je nastavená správne, niekedy však iba míňate čas a peniaze.

Pomôžeme Vám s výberom správnych kanálov, nastavenie „tone of voice“ vzhľadom na vašu značku a cieľovú skupinu, ale aj vizuálnou komunikáciou. Buďte jednoznačný, stručný a výrazný. Dnes už nikoho nezaujíma dlhý nevýrazný slogan bez posolstva.